VFW at POWMIA Day 2018

- 9/28/2018

VFW at POW/MIA Day 2018 at the Georgia State Capitol